1Tack för att du deltog vid fullmäktigeberedningarnas återföringsdag den 12 oktober 2017

1.1

Hur väl tycker du att dagens samtliga presentationer svarade på vad som gjorts efter styrelsens svar på beredningarnas rapporter?

Inte alls

Mycket väl


 

1.2

Hur väl tycker du att Christina Kleemos presentation svarade på styrelsens uppdrag utifrån beredningarnas rapport om medborgardialog?

Inte alls

Mycket väl


 

1.3

Hur väl tycker du att Åsa Snällfots presentation svarade på styrelsens uppdrag utifrån regionala beredningens rapport om region Norrbotten?

Inte alls

Mycket väl


 

1.4

Hur väl tycker du att Staffan Lundbergs och Ulrika Lejon-Åhlanders presentation svarade på styrelsens uppdrag utifrån beredningarnas rapport om medborgardialog?

Inte alls

Mycket väl


 

1.5

Hur väl tycker du att Åsa Heikkiläs presentation svarade på styrelsens uppdrag beredningarnas rapport om medborgardialog?

Inte alls

Mycket väl


 

1.6

Hur väl tycker du att Inger Gustavssons och Anna Alm-Anderssons presentation svarade på styrelsens uppdrag utifrån beredningarnas rapport om medborgardialog?

Inte alls

Mycket väl


 

1.7

Hur väl tycker du att Anders Nordins och Susanne Anderssons presentation svarade på styrelsens uppdrag utifrån hälso- och sjukvårdsberedningarnas rapport om invånartjänster?

Inte alls

Mycket väl


 

1.8

Hur väl tycker du att Susanne Anderssons och John Sandströms presentation svarade på styrelsens uppdrag utifrån hälso- och sjukvårdsberedningarnas rapport om invånartjänster?

Inte alls

Mycket väl


 

2Fyll gärna i några egna reflektioner från återföringsdagen

2.1


2.2