1Tack för att du deltog vid återföringsdagen den 13 september 2019

1.1

Hur väl tycker du att dagens samtliga presentationer svarade på vad som gjorts efter styrelsens svar på beredningarnas rapporter?

Inte alls

Mycket väl


 

1.2

Hur väl tycker du att Eva Jonssons och Lena Kandelins presentation om samverkan med civilsamhället, projektet SÖK och pilotprojektet Norrbotten för alla svarade på styrelsens uppdrag utifrån allmänna beredningens rapport om samverkan med civilsamhället?

Inte alls

Mycket väl


 

1.3

Hur väl tycker du att John Sandströms och Sara Stylbäck Vesas presentation om information via webb och skyltning svarade på styrelsens uppdrag utifrån demokratiberedningens rapport om minoritetsspråk?

Inte alls

Mycket väl


 

1.4

Hur väl tycker du att Sofia Mörtlunds presentation om kultur svarade på styrelsens uppdrag utifrån demokratiberedningens rapport om minoritetsspråk?

Inte alls

Mycket väl


 

1.5

Hur väl tycker du att Lotta Ommas presentation om samisk hälsa svarade på styrelsens uppdrag utifrån demokratiberedningens rapport om minoritetsspråk?

Inte alls

Mycket väl


 

1.6

Hur väl tycker du att Kenneth Sjaunjas presentation om initiering och genomförande av Regionala utvecklingsstrategin (RUS) svarade på styrelsens uppdrag utifrån framtidsberedningens rapport om regionala aktörers påverkansmöjligheter vid framtagningen av RUS:en?

Inte alls

Mycket väl


 

2Fyll gärna i några egna reflektioner från återföringsdagen

2.1


2.2