1.1Jag är:

1.2Jag är i åldern:

1.3Jag bor i:

1.4Har du besökt och/eller varit i kontakt med ungdomsmottagningen?

1.5 Hur fick du veta om ungdomsmottagningen?


1.6OM du besökt eller varit i kontakt med en ungdomsmottagning, hur fick du kontakt?

1.7Fick du den hjälp eller stöd du önskade av ungdomsmottagningen?

2

 

*sexuell hälsa är ett säkert och tillfredställande sexualliv som är fritt från fördomarm, diskriminering, tvång och våld. 

2.1 Vad har du för behov av en ungdomsmottagning?


2.2 Vad tycker du att en ungdomsmottagning ska hjälpa unga med?


2.3


2.4 Hur vill du helst få kontakt med ungdomsmottagningen?


2.5Skulle du besöka en ungdomsmottagning i en annan kommun än i den kommunen du bor?

2.6


2.7


2.8