Remissvar till Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 
Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Regionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i projektets arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget till strategi. Av resursskäl har vi inte möjlighet att återkoppla till varje enskilt yttrande. 

Om du vill ge remissvar på ett specifikt avsnitt under ett kapitel i strategin, ska du ange rubrik för specifikt avsnitt. Ett remissvar utan avsnittsrubrik/avsnittsrubriker ses som remissvar på ett helt kapitel. 

För mer information, se www.norrbotten.se/rus   
 

Personuppgifter

Remissvar 1:


Remissvar 2:


Remissvar 3:


Remissvar 4:


Remissvar 5:


Remissvar 6:


Remissvar 7:


Remissvar 8:


Remissvar 9:


Remissvar 10: